Rezervasyon

Sürdürülebilirlik

Sürdürülebilirlik

Sirene Belek Hotel;
 • Sahip olduğu değerler ışığında, tüm faaliyetlerinde insana, çevreye ve içinde bulunduğu kültürel yapıya saygı duyar,
 • Sosyal sorumluluk bilinci ile hareket etmeyi yönetim anlayışının değişmez bir parçası olarak kabul eder,
 • Sirene Belek ulusal ve uluslararası kalkınmayı, çevrenin korunmasına, toplumun gelişimine katkı sağlayan faaliyetlerde bulunmayı temel görev olarak benimser,
 • Ulusal ve uluslararası değer katma ve sürdürülebilir büyüme için ihtiyaç duyulan bütün faaliyetlere destek olmanın gerektiğine inanır,
 • Tüm iş süreçlerinde demokrasi ve insan hakları gibi evrensel değerleri kılavuz olarak kullanır.
 • Kaynakların sınırlı olduğunun farkındadır , kaynaklarını verimli kullanır
 • Tüm faaliyetlerinin çevresel etkileri önleyecek sorumluluk bilinciyle yönetir,
 • İnsan kaynağının iş süreçlerinin en önemli unsuru olduğuna inanır,
 • İnanç, düşünce ve farklı görüşlere saygı duyarak uyumlu bir çalışma ortamına ve işbirliğini destekleyici faaliyetlere önem verir.
 • Adil bir ödüllendirme ve performans sistemi ile çalışanlarının başarısına katkıda bulunmayı hedefler, etik değerleri ve stratejik hedefleri ile uyumlu bir çalışma ortamı sağlamak için çalışır. Sürdürülebilirlik yaklaşımının kurum kültürüyle bütünleştirilmesi için çalışan farkındalığının artırılması amacıyla sürekli eğitimler düzenler.
 • Çevre dostu ürün ve hizmet satın alarak sürdürülebilirliği tedarik zincirine yaymayı hedefler, Tedarikçi seçiminde adil, dürüst ve tarafsız davranır,
 • Yerel işletmeleri destekler.

Sürdürülebilirlik Raporu

08 Eylül 2022
Sirene Belek Hotel Sürdürülebilirlik Raporu